alimenty bez rozwodu pozew o rozwod dobry adwokat Kluczbork Opole Wroclaw pomoc prawna Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruscicka prawo rodzinne
„Alimenty bez rozwodu?” – gdy małżonek opuszcza rodzinę i odmawia łożenia na jej utrzymanie
2017, Grudzień
obrona konieczna 2018 dobry adwokat kluczbork adwokat Wrocław adwokat Opole sprawy karne obrona w sprawach karnych pomoc prawna opinie
Obrona konieczna rozszerzona – zasada „Mój dom, moja twierdza”
2018, Styczeń

5 ważnych zmian dla rodziców w 2018 roku

adwokat Kluczbork pozew o rozwod Kluczbork zmiany w przepisach Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruscicka Kluczbork Wroclaw Opole dobry prawnik alimenty na dziecko rozwod z winy meza

adwokat Kluczbork pozew o rozwod Kluczbork zmiany w przepisach Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruscicka Kluczbork Wroclaw Opole dobry prawnik alimenty na dziecko rozwod z winy meza

Koniec starego i początek nowego roku zawsze przynosi zmiany. Wychodząc naprzeciw rodzicom, którzy nie chcą zostać zaskoczeni zamianami przepisów, jakie wraz z początkiem 2018 roku nastąpiły w ważnych dla nich kwestiach, przedstawiamy listę 5 z nich.

 

1. Uszczelnienie 500+

Jeszcze w starym roku, tzn. z początkiem nowego okresu świadczeniowego – 1 października 2017 roku –  wprowadzono zmiany dotyczące wypłaty świadczeń 500+ dla rodziców samotnie wychowujących dzieci – samotnie wychowujący dziecko rodzice, aby uzyskać świadczenie 500+ do wniosku o jego wypłatę dołączyć muszą prawomocne orzeczenie sądu zasądzające alimenty od drugiego z rodziców.

Podobne regulacje dotyczą ustalenia prawa do wypłaty zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 

2. Ustawa żłobkowa

Od 1 stycznia 2018 roku zgodnie z założeniami znowelizowanej ustawy żłobkowej, dzieci poniżej  3 roku życia mają uzyskać łatwiejszy dostęp do placówek dziennej opieki.

Opiekę nad najmłodszymi oprócz żłobków oferować mają kluby dziecięce, których zakładanie będzie prostsze niż utworzenie żłobka, a w jednym oddziale klubu dziecięcego przebywać będzie do 30 maluchów. Zgodnie z nowymi założeniami ustawy w lokalach przeznaczonych na żłobki znajdować się musi przynajmniej jedno pomieszczenie przeznaczone na dzienny pobyt dzieci oraz jedno, w którym dzieci będą mogły odpoczywać, co w praktyce ma skutkować tym, że do jednego żłobka będzie przyjmowana większa liczba dzieci, niż obecnie.

 

3. Kto skorzysta z nowych zasad Karty Dużej Rodziny

Za 12 miesięcy z systemu ulg oferowanych przez Kartę Dużej Rodziny będą mogli skorzystać rodzice dorosłych już dzieci, jeżeli kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Poprzednio, prawo do korzystania z karty dużej rodziny posiadali rodzice, którzy w dacie składania wniosku o jej wydanie wychowywali co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25, jeśli dzieci nadal pobierały naukę.

Ponadto od 2018 roku Karta Dużej Rodziny powinna być dostępna w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych (m.in. smartfony, tablety), co umożliwi korzystanie z ulg bezpośrednio po wydaniu decyzji przez uprawniony organ, bez konieczności oczekiwania na doręczenie plastikowej karty.

 

4. Urlop macierzyński, tacierzyński i ojcowski

Wraz z początkiem 2018 roku, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą sumę należnych składek ZUS przelewać będą na jedno konto (nie jak do tej pory na różne konta w zależności od rodzaju składki) i to w gestii organu rentowego leżeć będzie rozdzielanie wpłaty na poszczególne składki. Wpłacone pieniądze, w pierwszej kolejności pokrywać będą nieuregulowane dotychczas należności wobec ZUS, co może oznaczać, że osoby zalegające ze składkami,  mogą nie otrzymać w przyszłości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku za urlop tacierzyński czy ojcowski.

 

5. Przewożenie dziecka w foteliku w 2018 roku

W ostatnim czasie weszły w życie zmiany dotyczące zasad przewożenia dzieci w samochodzie i nie obowiązuje już granica 12 lat dla przewożenia dziecka w foteliku samochodowym. Obecnie każde dziecko, które nie mierzy 150 cm, bez względu na wiek musi być przewożone w foteliku bezpieczeństwa dostosowanym do jego wagi i wzrostu.

Dziecko o wzroście poniżej 150 cm ale powyżej 135 cm może podróżować na tylnym siedzeniu pojazdu bez fotelika ale z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, jeżeli ze względu na masę lub wzrost nie było możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub urządzenia podtrzymującego. Zwolnienie z omawianego obowiązku dotyczy również sytuacji, gdy samochodem podróżuje troje dzieci, wówczas dwoje powinno być przewożone w fotelikach, zaś dziecko, które ma ukończone co najmniej 3 lata, może zajmować pomiędzy nimi miejsce bez fotelika. Musi oczywiście mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.

Wyjątki od obowiązku przewożenia dziecka w foteliku (Art. 39 ust 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym):

  • w sytuacji kiedy lekarz wystawia dziecku zaświadczenie o przeciwwskazaniu do stosowania fotelika
  • podczas przewożenia dziecka taksówką,
  • pojazdem policyjnym,
  • straży granicznej
  • straży miejskiej.

Rodzicom łamiącym przepisy dotyczące bezpiecznego przewożenia dzieci, grozi mandat w wysokości 150 zł oraz 6 punktów karnych.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

Od 2007 roku skutecznie udziela pomocy m.in. w zakresie prawa rodzinnego m.in. opieka nad dziećmi, alimenty, rozwody. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych. ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: