rozwód a separacja adwokat Kluczbork adwokat Opole adwokat Wrocław pomoc prawna pozew o rozwód dobry adwokat opieka nad dziećmi podział majątku
Rozwód a separacja – 10 istotnych różnic i podobieństw
2017, kwiecień
rozwód a kredyt hipoteczny dobry adwokat Kluczbork adwokat Opole pozew o rozwód wniosek o alimenty adwokat Wrocław
Rozwód a kredyt hipoteczny – adwokat radzi
2017, kwiecień

Jak napisać pozew o rozwód, gdzie go złożyć? Adwokat radzi

jak napisać pozew o rozwód dobry adwokat Kluczbork adwokat Wrocław adwokat Opole alimenty ile kosztuje rozwód

jak napisać pozew o rozwód dobry adwokat Kluczbork adwokat Wrocław adwokat Opole alimenty ile kosztuje rozwód

Decyzja o rozwodzie, nie jest łatwa. Wiąże się z ogromnym stresem i emocjami. Do rozważenia jest wiele kwestii – co dalej ze wspólnym domem, dziećmi, zobowiązaniami. Ale kiedy już decyzja zapadnie, pozostaje jeszcze uporanie się ze wszystkim sprawami formalnymi. W pierwszej kolejności złożeniem pozwu rozwodowego.

Jak napisać pozew o rozwód – to dość częste pytanie jakie otrzymuję. Napisanie i złożenie pozwu, to dopiero początek długiej procedury sądowej, dlatego warto zadbać o to by został on rzetelnie przygotowany, zawierał wszystkie wnioski, uzasadnienie, załączniki i opłaty. W sytuacji, gdy nie wiemy, jak napisać pozew o rozwód, ponieważ sprawa jest skomplikowana, współmałżonek nie przejawia ugodowych chęci – najlepiej zwrócić się o pomoc do prawnika, który przygotuje sprawę tak, by przebiegła sprawnie i bez zbędnej zwłoki.

 

Ile kosztuje rozwód?

  • Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł i do jej uiszczenia zobowiązana jest strona powoda (ten z małżonków, który zakłada sprawę). Pozew nieopłacony sąd zwraca powodowi bez rozpoznania sprawy.

Opłata od pozwu nie jest mała, dlatego w wyjątkowych sytuacjach sąd może zwolnić powoda od jej uiszczenia.

Jeśli pozew o rozwód zawiera także inne wnioski to koszt ich jest następujący, a opłaty należy iścić z góry:

  • Wniosek o podział majątku wspólnego wynosi 1000 złw sytuacji, w której między małżonkami nie ma zgody co do tego, komu ma przypaść dana część majątku. Zaś 300 zł jeśli jest taka zgoda (chodzi o tzw. zgodny plan podziału).
  • Wniosek o orzeczenie eksmisji współmałżonka wynosi 200 zł.

 

Jak napisać pozew o rozwód by nie ponosić opłaty sądowej?

Sąd zwolni powoda od uiszczenia opłaty sądowej na pisemny jego wniosek zawarty w pozwie, jeżeli uiszczenie całej kwoty wywołałby dla niego uszczerbek w utrzymaniu jego i jego najbliższych. Wniosek może obejmować zwolnienie od uiszczenia opłaty od pozwu lub zwolnienie do kosztów sądowych (czyli także innych mogących zaistnieć w czasie trwania sprawy). Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych obligatoryjnie załączyć należy oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania na przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości formularzu.

Zawarte w oświadczeniu informacje muszą być zgodne z prawą, w przeciwnym razie wnioskodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości do 2000 zł.

Po wnikliwej analizie sytuacji, w jakiej znajduje się strona powodowa – na podstawie załączonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania oraz innych dokumentów (rachunków, faktur, zaświadczeń) sąd może zwolnić powoda od uiszczenia opłaty od pozwu w całości lub tylko w części, np. ponad kwotę 200 zł.

Należy pamiętać, że instytucja zwolnienia od kosztów może być stosowana jedynie w sytuacjach wyjątkowych i nie może być w żadnym razie nadużywana. Generalną zasadą jest, że postępowanie sądowe jest odpłatne. Dlatego jedynie w szczególnych okolicznościach np. z uwagi na ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, chorobę lub kalectwo sąd może zwolnić stronę od ponoszenia kosztów sądowych w całości.

 

Co powinno znaleźć się w pozwie? Jak napisać pozew o rozwód by zawrzeć składniki pozwu?

Zwykły człowiek, nieposiadający wiedzy prawniczej, nie wie jak napisać pozew o rozwód i jakie wnioski i informacje w nim zawrzeć, ale jeżeli podejmie się jego sporządzenia musi pamiętać, że do najważniejszych składników pozwu należy określenie, czy wnosimy o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka, czy wnosimy o zaniechanie orzekania o winie. Sąd na zgodny wniosek stron, zaniecha orzekania o winie. Zatem, jeżeli zarówno strona powodowa, jak i pozwana nie chcą by wina była orzekana, sąd tego nie robi. Natomiast, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia rozwodu z uwzględnieniem winy, sąd w wyroku rozwodowym wyda rozstrzygnięcie, w którym orzeknie, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa (wina może być obopólna – i tak też sąd orzec może).

Ponadto w pozwie rozwodowym żądać można:

  • dokonania podziału majątku wspólnego (Sąd Okręgowy rozpozna sprawę w tym zakresie, tylko wówczas, gdy nie doprowadzi to do nadmiernego przedłużenia postępowania),
  • orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron,
  • uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • orzeczenia alimentów na wspólne małoletnie dzieci lub na siebie,
  • ustalenia sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego domu,
  • eksmisji małżonka.

 

Do którego sądu złożyć pozew o rozwód?

Sprawy rozwodowe rozpoznają Sądy Okręgowe, dlatego pozew o rozwód złożyć należy w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w okręgu, którego małżonkowie mieli ostanie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli chociaż jedno z nich nadal tam przebywa. W innym razie właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli nie da się ustalić adresu zamieszkania pozwanego, pozew należy złożyć, do sądu według miejsca zamieszkania powoda.

 

Podstawy i przesłanki orzekania o rozwodzie

Dość dokładnie opisuję powody, jakie można zawrzeć w pozwie (powody czysto międzyludzkie oraz podstawy prawne do orzeczenia rozwodu przez sąd) w artykule: 6 powodów dla których lepiej wziąć rozwód niż żyć obok siebie. Podstawy orzekania.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

Od 2007 roku skutecznie udziela pomocy m.in. w zakresie prawa rodzinnego m.in. opieka nad dziećmi, alimenty, prowadzi sprawy rozwodowe, w konsultacjach odpowiada, jak napisać pozew o rozwód. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych. ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: