zwolnienie z pracy za korzystanie z internetu dyscyplinarne dobry prawnik dobry adwokat Kluczbork Wrocław Opole Agnieszka Cisowska-Chruścicka.jpg
Zwolnienie z pracy za korzystanie z Internetu w celach prywatnych. Przykłady, podstawy.
2017, październik
alimenty bez rozwodu pozew o rozwod dobry adwokat Kluczbork Opole Wroclaw pomoc prawna Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruscicka prawo rodzinne
„Alimenty bez rozwodu?” – gdy małżonek opuszcza rodzinę i odmawia łożenia na jej utrzymanie
2017, grudzień

Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem od nieodpowiedzialnego rodzica? Czy można je „przymusowo wyegzekwować”?

Jak wyegzekwowac kontakty z dzieckiem od bylego meza dobry adwokat kluczbork opole wroclaw Adwokat Agnieszka Cisowska Chruscicka pozew o rozwod

Jak wyegzekwowac kontakty z dzieckiem od bylego meza dobry adwokat kluczbork opole wroclaw Adwokat Agnieszka Cisowska Chruscicka pozew o rozwod

Zdarza się, że rodzic, który na sprawie wprost walczył o jak najczęstsze kontakty z dzieckiem, już po kilku spotkaniach, w wyznaczonych przez sąd terminach, zaczyna po prostu o dziecku zapominać. Nie przychodzi w wyznaczone dni, nie zabiera na obiecane wycieczki, kłamie i manipuluje dzieckiem, a ono czuje się odrzucone i niekochane. Z problemem tym musi zmierzyć się drugi rodzic. 

W takiej sytuacji rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem stawia sobie pytanie jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem od drugiego rodzica? Ustawodawca stworzył instrumenty pozwalające postawić w ryzach lekkomyślnego rodzica. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dziećmi należą do właściwości sądów opiekuńczych. Kwestie te rozstrzyga Sąd Okręgowy – w postępowaniu rozwodowym, bądź Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich w  sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

 

Co zatem może zrobić rodzic i jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem od drugiego rodzica?

Zgodnie z zapisem art. 59815 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku, kiedy osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Z cytowanego powyżej przepisu wynika wprost, że rodzic, który nie wie jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem może domagać się od sądu opiekuńczego ukarania drugiego rodzica, celem zobligowania go do  przestrzegania zawartego wcześniej porozumienia, ugody bądź orzeczenia sądu.

 

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o ukaranie rodzica za niewykonanie kontaktu z dzieckiem?

Wniosek o ukaranie w pierwszej instancji rozpoznawać będzie:

  • Sąd Rejonowy –  Wydział Rodzinny i Nieletnich – właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka.
  • Postępowanie jest dwuinstancyjne. Zatem na postanowienie sądu, obu stronom przysługuje zażalenie.
  • Opłata od wniosku jest stała i wynosi 40 zł.
  • Do wniosku dołączyć należy odpis prawomocnego orzeczenia lub ugody regulującej kwestię kontaktów.

 

Jaką decyzję może podjąć sąd?

Założeniem przepisów jest zobligowanie rodzica do przestrzegania uregulowanych wcześniej kontaktów z dzieckiem. Zatem:

  1. Sąd badający sprawę, po wcześniejszym wysłuchaniu uczestników i przeprowadzeniu postępowania dowodowego może przychylić się do wniosku i orzec obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz tego z rodziców, który sprawuje codzienną opiekę nad dzieckiem.
  2. Co więcej, jeżeli ukarany rodzic, nie wypełnia nadal swojego obowiązku, sąd opiekuńczy może nakazać mu zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Wymiar „kary” zależeć będzie od sytuacji majątkowej zobowiązanego i może wynosić nawet kilkaset złotych za każdy niewykonany kontakt.
  3. Niezależnie od powyższych dwóch punktów, sąd na wniosek zainteresowanego może przyznać również zwrot uzasadnionych wydatków związanych z przygotowaniem kontaktu, do którego nie doszło. Należą do nich między innymi:
  • koszty dojazdu,
  • zakupu biletów,
  • wynagrodzenie kuratora.

Takie postanowienie sądu, już po uprawomocnieniu stanowi tytuł wykonawczy, bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności,  Co to oznacza? To znaczy, że pozwala na zwrócenie się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego celem wyegzekwowania zasądzonej kwoty.

 

Podsumowanie

Każdy z rodziców ma prawo i obowiązek, niezależnie od swej władzy rodzicielskiej utrzymywać kontakty z dzieckiem  (Art. 113. § 1. KRiO: Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów). Ustawodawca wychodząc naprzeciw rodzicom mającym problem, jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem wskazał dość proste, ale myślę skuteczne rozwiązanie. Rodzic, który zapomina o swoich obowiązkach, usuwając dziecko na dalszy plan, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, w tym także konsekwencjami finansowymi, na rzecz drugiego rodzica.

 

Więcej tematów z problematyki prawa rodzinnego (m.in. opieki nad dzieckiem) opisuję w Darmowej Bazie Wiedzy – kliknij i sprawdź tutaj.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

Od 2007 roku skutecznie udziela pomocy m.in. w zakresie prawa rodzinnego np. rozwód, alimenty, opieka nad dziećmi. w tym również doradza skutecznie „jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem”. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych. ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: