zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granice jak uzyskac zgode rodzica na wyjazd dziecka za granice
Zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę – czy i kiedy potrzebna? Jak ją uzyskać?
2017, kwiecień
Znęcanie się przemoc w rodzinie dobry adwokat Wrocław adwokat Opole pozew o rozwód alimenty opieka nad dzieckiem
Znęcanie się w świetle prawa
2017, kwiecień

Obowiązki podejrzanego – 5 kwestii jakie warto pamiętać jako podejrzany

obowiązki podejrzanego podejrzany w sprawie karnej adwokat Opole pomoc prawna Kluczbork prawnik Wrocław prawo karne obrona

obowiązki podejrzanego podejrzany w sprawie karnej adwokat Opole pomoc prawna Kluczbork prawnik Wrocław prawo karne obrona

Podejrzany, to osoba wobec której przedstawiono zarzuty lub wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Należy jednak pamiętać, że „podejrzany” nie oznacza „winny” i do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego domniemywa się jego niewinności.

W czasie postępowania przygotowawczego podejrzany ma szereg praw wynikających z obowiązujących norm prawnych. Tak samo z przepisów prawa wynikają liczne obowiązki podejrzanego.

 

Obowiązki podejrzanego w postępowaniu dowodowym:

  • oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała, w szczególności wolno od podejrzanego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom (art. 74 § 2 pkt. 1 kpk)
  • badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia i nie zagrażają zdrowiu podejrzanego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności podejrzany jest obowiązany – poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu (art. 74 § 2 pkt 2 k.p.k.),

Pobrania wymazu ze śluzówki policzków, może dokonać Policjant, jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to jego zdrowiu lub innych osób (art. 74 § 2 pkt 3 k.p.k.)

 

Obowiązki podejrzanego przebywającego na wolności:

  • stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa podejrzanego można zatrzymać i sprowadzić przymusowo (art. 75 § 1 i 2 k.p.k.)
  • jeżeli przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju;  w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju, albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone (art. 138 k.p.k.)
  • jeżeli podejrzany, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pisma wysłane pod tym adresem, uważa się za doręczone (art. 139 k.p.k.).
Zarówno prawa, jak i obowiązki podejrzanego powinny być w równym stopniu respektowane, dlatego już na wstępnym etapie postępowania warto zadbać o fachową pomoc prawną. Obyty w procedurze spraw karnych adwokat, z pewnością podejmie stosowne kroki, by okres oczekiwania do zakończenia postępowania oraz obowiązki podejrzanego były jak najmniej dotkliwe dla niego i osób mu najbliższych.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

Od 2007 roku skutecznie udziela pomocy m.in. w zakresie prawa cywilnego, rodzinnegospraw z prawa karnego i karnego skarbowego, reprezentując strony przed organami ścigania, sądami. Wyjaśnia jakie są obowiązki podejrzanego w postępowaniu. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych. ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: