rozwód pozew o rozwód dobry adwokat Kluczbork adwokat Opole adwokat Wrocław pomoc prawna sprawa rozwodowa alimenty opieka nad dzieckiem podział majątku
Rozwód – 7 błędów popełnianych przy rozwodzie.
2017, kwiecień
mieszkanie po rozwodzie adwokat kluczbork adwokat Wrocław adwokat Opole podział majątku dom po rozwodzie pomoc prawna
Mieszkanie po rozwodzie – 5 istotnych sytuacji
2017, kwiecień

Podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów na dziecko – kiedy żądać?

podwyższenie alimentów obniżenie alimentów na dziecko alimenty adwokat Kluczbork adwokat Opole adwokat Wrocław pozew o rozwód pomoc prawna wniosek o alimenty

podwyższenie alimentów obniżenie alimentów na dziecko alimenty adwokat Kluczbork adwokat Opole adwokat Wrocław pozew o rozwód pomoc prawna wniosek o alimenty

Rodzice, niezależnie od tego, czy żyją razem, czy osobno zobowiązani są do łożenia na utrzymanie swoich dzieci, do czasu, aż nie będą one zdolne do samodzielnego zaspokajania własnych potrzeb. W zależności od swych możliwości rodzice zobowiązani są zaspokoić zarówno potrzeby fizyczne dziecka – wyżywienie, mieszkanie, odzież, środki higieny osobistej, leczenie w czasie choroby, jak i potrzeby natury duchowej, kulturalnej oraz środki wychowania, zapewnienie kształcenia według zdolności dziecka, dostarczenie rozrywek i wypoczynku.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka wyznaczają jego wiek, miejsce zamieszkania, stan zdrowia oraz stopa życiowa będąca udziałem rodziców. Stąd też rodzic może wnosić o podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

W sytuacji, gdy rodzice nie wychowują wspólnie dziecka, zakres obowiązków jednego z nich określony jest zazwyczaj w wysokości świadczenia alimentacyjnego, które w przypadku zmiany stosunków (gdy miejsce ma istotne zmniejszenie, zwiększenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego) może zostać odpowiednio zmienione. Zmiana orzeczenia, w którym określono alimenty na dziecko może polegać na zwiększeniu ich wysokości (podwyższenie alimentów) lub obniżeniu kwoty alimentów (obniżenie alimentów).

Z żądaniem o podwyższenie alimentów (świadczenia alimentacyjnego) wystąpić może rodzic w imieniu dziecka, którego potrzeby z rozmaitych przyczyn wzrosły. Natomiast powództwo o obniżenie alimentów złożyć może rodzic zobowiązany, jeżeli uzna, że nie jest w stanie świadczyć na dotychczasowym poziomie, ponieważ zmianie uległy jego zarobkowe i majątkowe możliwości.

Zmiana stosunków może zatem doprowadzić do zmiany wysokości podwyższenia lub obniżenia obowiązku alimentacyjne.

 

Podwyższenie alimentów – kiedy można wystąpić?

Z powództwem o podwyższenie alimentów wystąpić można w sytuacji, gdy:

 • zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby dziecka
 • zmalały możliwości finansowe rodzica wychowującego dziecko
 • wzrosły możliwości finansowe rodzica zobowiązanego do alimentacji.

Zatem podstawy do starania się o podwyższenie alimentów są wtedy, gdy:

 1. Utrzymanie dziecka kosztuje więcej niż dotychczas, bo:
 • chodzi ono do szkoły i potrzebuje podręczników, pomocy szkolnych itp.,
 • zachorowało i wymaga leczenia (np. klimatycznego, drogich leków, rehabilitacji),
 • musi mieć specjalną dietę, co kosztuje więcej niż zwykłe jedzenie.
 1. Rodzic wychowujący dziecko nie zarabia tyle co wcześniej, bo:
 • na skutek redukcji etatów lub likwidacji zakładu pracy stracił zatrudnienie
 • zachorował i utracił zdrowie
 1. Zobowiązany do alimentacji poprawił swoją sytuację finansową, bo:
 • ukończył studia, szkolenia, kursy
 • dostał nową, lepiej płatną pracę
 • odziedziczył spadek przynoszący mu stały dochód

 

Obniżenie alimentów – kiedy można starać się?

Pozew o obniżenie alimentów na dziecko można złożyć, gdy:

 • zmniejszyły się możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji np. ze względu na wiek, stan zdrowia
 • dziecko, uprawnione do alimentów podjęło pracę (dotyczy min studentów, uczniów szkół wieczorowych i zaocznych), weszło w posiadanie majątku, który daje mu dochód.

 

Podsumowując:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to, że można wnosić o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów lub żądać wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może dotyczyć osoby otrzymującej alimenty jak również osoby, która zobowiązana jest do płacenia alimentów, np. ojca. Natomiast zakres zmiany może dotyczyć pogorszenia lub poprawy ich sytuacji finansowej, co w konsekwencji może być podstawą do zmiany wyroku alimentacyjnego. Ważne jest, aby zmiana miała charakter istotny.

To, czy przedmiotowa zmiana stosunków ma charakter istotny oceniać będzie sąd rozpoznający sprawę.

 

Podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów na dziecko – Ważne:

 1. Sąd nie uzna wniosku o obniżenie alimentów w sytuacji, gdy zobowiązany do alimentacji specjalnie zwolnił się z pracy, umyślnie nie podejmuje zatrudnienia lub przedstawia fikcyjnie zaniżone dochody, tylko po to, by nie łożyć na utrzymanie dziecka.
 2. Pozew o podwyższenie alimentów lub o obniżenie alimentów kieruje się do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich według miejsca zamieszkania uprawnionego do pobierania alimentów, nawet wówczas, gdy zobowiązanym do alimentacji jest cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Polski.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

Od 2007 roku skutecznie udziela pomocy m.in. w zakresie prawa rodzinnego np. rozwód, alimenty, opieka nad dziećmi. Doradza jak wnioskować do sądu o podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych. ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: