Prawo Pracy

PRAWO PRACY

Usługi z zakresu prawa pracy obejmują zarówno bieżące doradztwie prawne, jak również reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych oraz w negocjacjach prowadzonych w postępowaniach sądowym i pozasądowych.

Prowadzone przez nas sprawy obejmują następujące roszczenia:

 • przywrócenie do pracy – w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę – w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia – w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • odszkodowanie za mobbing – w przypadku powstania uszczerbku na zdrowiu wskutek długotrwałego działania mającego na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika;
 • odszkodowanie za dyskryminację – w przypadku bezpośredniego (dyskryminacja bezpośrednia) lub pośredniego (dyskryminacja pośrednia) kształtowania warunków pracy lub płacy określonych pracowników w sposób mniej korzystny od warunków pozostałych pracowników;
 • odszkodowanie za zakaz konkurencji – w przypadku niewypłacenia pracownikowi odszkodowania z tytułu powstrzymywania się przez pracownika od działalności konkurencyjnej;
 • odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji – w przypadku podjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej w czasie obowiązywania umowy o powstrzymywaniu się od działalności konkurencyjnej;
 • odszkodowanie za brak świadectwa pracy – w przypadku wyrządzenia przez pracodawcę szkody majątkowej wskutek niewydania pracownikowi świadectwa pracy;
 • wynagrodzenie za nadgodziny – w przypadku niewypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • odprawa przy zwolnieniach grupowych – w przypadku niewypłacenia lub zaniżenia należnej pracownikowi odprawy z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • ustalenie stosunku pracy – w przypadku zawarcia przez pracownika z pracodawcą umowy zlecenia lub umowy o dzieło stanowiącej w rzeczywistości umową o pracę;
 • odszkodowanie za mienie powierzone – w przypadku niedokonania przez pracownika zwrotu mienia powierzonego do zwrotu lub z obowiązkiem wyliczenia.
Prawo pracy
Prawo pracy
Prawo pracy
 • Marian Kozub
  Adwokat wywalczyła dla mnie wcześniejszą emeryturę z tytułu warunków szczególnych pracy. Wcześniej ZUS wydał negatywną decyzję, sąd oddalił moje odwołanie. Mecenas sporządziła apelację i sąd odwoławczy przyznał mi rację - uchylił wszystko poprzednie.
  2016, Wrocław, Marian Kozub
 • Alina Popow
  ZUS zabrał mi świadczenia gdy byłam w ciąży. Sprawa o przywrócenie trwała długo, ale było warto. Świetne przygotowanie Pani mecenas do procesu. Sama nie miałabym szans przeciwko armii prawników i urzędników. Sprawa - rozstrzygnięta na moją korzyść.
  2017, Legnica, Alina Popow
 • Sylwia Kalisz
  Mecenas udziela wyczerpujących opinii prawnych z zakresu prawa pracy i bieżących spraw gospodarczych. Co ważne - w krótkim czasie. Skuteczna, rzetelna, niezwykle uprzejma, poświęca sprawom dużo uwagi i z pełnym zaangażowaniem podchodzi do problemów.
  2017, Wrocław, Sylwia Kalisz-Nadolska - Biuro Projektowo Techniczne Eko Sp. z o.o.

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.



Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.
Można także zadać pytanie przez formularz: