umowa z programistą developerem dobry prawnik dobry adwokat Wrocław Opole Kluczbork
Umowa z programistą, developerem IT – 5 istotnych uwag
2017, kwiecień
Wadliwe wykonanie umowy - roszczenia stron pomoc prawna dobry adwokat Kluczbork prawnik Wrocław pomoc prawna Opole
Wadliwe wykonanie umowy – roszczenia stron
2017, kwiecień

Zadatek a zaliczka w umowie – 2 podstawowe różnice

zadatek zaliczka dobry adwokat Wrocław Kluczbork Opole pomoc prawna wzór umowy obsługa prawna firm

zadatek zaliczka dobry adwokat Wrocław Kluczbork Opole pomoc prawna wzór umowy obsługa prawna firm

Kupując mieszkanie, działkę, samochód lub zlecając wykonanie prac remontowych czy budowlanych warto skutecznie zabezpieczyć własne interesy przed niespodziewanymi sytuacjami i nierzetelnymi kontrahentami. Popularne w obrocie gospodarczym terminy –  zadatek, zaliczka mają swoje znaczenie i funkcje. Jednak mało kto wie, że różnią się od siebie, bowiem w inny sposób zabezpieczają interesy strony umowy.

Zadatek i zaliczka to dwa różne terminy, dwie odmienne instytucje, choć obie stworzone z myślą o ochronie interesów stron umowy. Co zatem wybrać, by nie ponieść straty, gdy do zawarcia umowy nie dojdzie?

 

Zadatek – znaczenie i funkcja

Funkcją zadatku jest zabezpieczenie wywiązania się przez strony z umowy.

 • Jeśli umowa zostanie zrealizowana, zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.

Przykład: Marian Kowalski uiścił zadatek w wysokości 10% wartości mieszkania. Po zawarciu umowy notarialnej kupna sprzedaży nieruchomości kwota zadatku zostaje zaliczona do ceny wartości mieszkania i Marian Kowalski uiszcza już tylko pozostałą do zapłaty kwotę, czyli 90% ustalonej ceny.

 • W sytuacji, gdy do umowy nie dojdzie, nie z winy osoby, która zadatek wręczyła, wówczas może ona żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Przykład: Właściciel mieszkania stwierdził, że jednak nie chce go sprzedawać, ponieważ w mieszkaniu tym zamieszka jego córka z rodziną. Marian Kowalski, który dał zadatek w wysokości 10 % wartości mieszkania może żądać od właściciela nieruchomości zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

 • W sytuacji, gdy do wykonania umowy nie doszło z winy osoby, która zadatek dała, wówczas druga strona może zadatek zatrzymać.

Przykład: Marian Kowalski nie otrzymał kredytu, dlatego nie ma teraz pieniędzy na zakup mieszkania. Właściciel mieszkania ma prawo zachować otrzymany zadatek w wysokości 10 % wartości mieszkania.

Zadatek, wcale nie musi być określony kwotowo. Strony mogą umówić się, że zadatkiem będzie wartościowa rzecz ruchoma np. samochód, biżuteria, sprzęt elektroniczny.

 

Zaliczka – znaczenie i funkcja

Zaliczka, to pewna suma pieniędzy wręczana wraz z zawarciem umowy na poczet przyszłej należności.

Zaliczka nie stanowi jak zadatek, formy zabezpieczenia wykonania przyszłej umowy, a jedynie część zapłaty określonej przez strony ceny i podlega zwrotowi, niezależnie od przyczyn przez które umowa nie została wykonana.

Przykład 1: Marian Kowalski dał zaliczkę w wysokości 10 % ceny usługi właścicielowi firmy remontowej, której zlecił malowanie ścian mieszkania. W ustalonym przez strony terminie Marian Kowalski wyjechał do sanatorium i zrezygnował z usługi. Pomimo niewywiązania się z warunków umowy Marianowi Kowalskiemu należy się zwrotu całej wpłaconej zaliczki.

Przykład 2: Właściciel firmy remontowej złamał nogę, dlatego nie może wykonać zleconych przez Mariana Kowalskiego prac. Z uwagi na problemy zdrowotne i niewywiązanie się z umowy właściciel firmy zobowiązany jest do zwrotu pobranej zaliczki w wysokości 10 % usługi.

Zaliczka – to co ważne:

 • Zaliczka zawsze podlega zwrotowi, nawet wówczas, gdy transakcja nie dojdzie do skutku.
 • Nie ma znaczenia, która strona umowy nie wywiązała się z zawartych wcześniej porozumień.
 • Wpłacający zaliczkę na prawo żądać jej zwrotu. Natomiast, gdy umowa zostanie wykonana,  wpłacający zaliczkę zobowiązany jest do dopłaty jedynie różnicy pomiędzy kwotą zaliczki, a wartością usługi.

 

Podsumowując:
Zadatek:
 1. Jeśli do umowy nie dojdzie na podstawie zgodnego porozumienia stron, wówczas zwracają one sobie wręczone świadczenia, w tym zadatek.
 2. Jeśli umowa została wykonana prawidłowo, wówczas jest on wliczany na poczet świadczenia, ceny.
 3. Jeśli do umowy nie dojdzie z winy strony, która zadatek wręczyła, wówczas przepada on na rzecz osoby, która go przyjęła.
 4. Jeśli do umowy nie doszło z winy strony, która zadatek przyjęła, wówczas osoba, która go dała może żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.
Zaliczka:
 1. Po dokonaniu umowy zaliczka zostaje wliczona w jej cenę.
 2. Jeśli do umowy nie dojdzie na podstawie zgodnego porozumienia stron, wówczas zwracają one sobie wręczone świadczenia, w tym zaliczkę.
 3. Jeśli do umowy nie dojdzie z winy strony, która zaliczkę przyjęła, wówczas zobowiązana ona jest do zwrotu całej kwoty.
 4. Jeśli do umowy nie dojdzie z winy strony, która zaliczkę wręczyła, wówczas może żądać ona jej zwrotu.

 

Pamiętaj, iż przyjmuje się, że zadatek i zaliczka nie powinny wynosić więcej niż 20% wartości świadczenia, choć najczęściej ich wartość ustalana jest na 10%.

Zarówno zadatek, jak i zaliczka to zabezpieczenie na poczet wykonania umowy. Różnice pojawiają się wówczas, gdy do zawarcia umowy z jakichś przyczyn nie doszło. W razie wątpliwości co zastosować w danej umowie między stronami, dobrze jest skonsultować sprawę z adwokatem. Niezastosowanie odpowiedniego zapisu w umowie może mieć poważne skutki biznesowe.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

Od 2007 roku skutecznie udziela pomocy m.in. w zakresie prawa cywilnego, rodzinnegospraw z prawa karnego i karnego skarbowego, bieżącej obsługi prawnej firm. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych. ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: