odszkodowanie z ZUS za wypadek w pracy dobry adwokat Kluczbork dobry prawnik Opole adwokat Wrocław odszkodowania od pracodawcy
4 kroki jak uzyskać odszkodowanie z ZUS za wypadek w pracy
2018, Marzec
Czy nagrywanie rozmow czy nagranie rozmowy moze byc dowodem w sprawie o rozwod dobry adwokat Wroclaw pomoc prawna Kluczbork prawnik Opole opieka nad dziecmi alimenty
Czy nagranie rozmowy może być dowodem w sprawie o rozwód?
2018, Grudzień

Wypadek przy pracy. Jak uzyskać odszkodowanie z polisy OC pracodawcy, gdy ZUS to za mało.

jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy dobry prawnik Kluczbork adwokat Kluczbork kancelaria prawna Opole

jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy dobry prawnik Kluczbork adwokat Kluczbork kancelaria prawna Opole

W Polsce każdego dnia dochodzi do kilkudziesięciu wypadków przy pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – w trzech pierwszych kwartałach 2017 r. wypadkom przy pracy uległo 56 tysięcy osób. Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) pracodawców nie jest w Polsce obowiązkowe, jednakże coraz częściej właściciele firm korzystają z dodatkowej ochrony, która gwarantuje wypłatę pełnego odszkodowania dla poszkodowanego pracownika (poza świadczeniami z ZUS).

Część firm wykupuje polisy, które dają możliwość dochodzenia dodatkowych świadczeń poszkodowanemu pracownikowi. Wówczas to właśnie z polisy ubezpieczeniowej pracodawcy, a nie z majątku przedsiębiorcy (właściciela firmy), zostaje wypłacone ewentualne odszkodowanie. Coraz większa świadomość pracodawców – którzy nie chcąc ryzykować swoim majątkiem wykupują dodatkowe ubezpieczenie OC pracodawcy – sprawia, że dochodząc roszczeń za wypadek przy pracy pracownik nie powinien obawiać się negatywnych reakcji ze strony swojego pracodawcy, w postaci np. zwolnienia z pracy. Poniżej opisane jak uzyskać odszkodowanie z polisy OC pracodawcy.

 

Świadczenia z ZUS a odszkodowanie z polisy OC pracodawcy

Na skutek wypadków przy pracy bardzo często dochodzi do różnego rodzaju uszczerbków, złamań, nadwyrężeń lub nawet utraty kończyn przy pracy przy maszynach. Często poszkodowany pracownik nie ma możliwości powrotu do sprawności, czy też pracy na dotychczasowym stanowisku pracy, a świadczenia rentowe z ZUS nie są wystarczające do tego by egzystować.

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy uzależniona jest od okoliczności konkretnego przypadku, który wymaga analizy oraz wyliczenia wysokości należnych świadczeń, m.in.:

 • zadośćuczynienia,
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia czy rehabilitacji,
 • renty uzupełniającej do renty z tytułu niezdolności do pracy otrzymywanej z ZUS,
 • renty na zwiększone potrzeby w związku z ponoszonymi kosztami leczenia i rehabilitacji.

 

Jakie świadczenia z polisy OC pracodawcy? Jakie kwoty?

Jeżeli poszkodowany pracownik dozna poważnych obrażeń ciała, może liczyć na kwoty wielokrotnie przewyższające świadczenia wypłacane przez ZUS z tytułu jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy. Podobnie ochroną objęci są bliscy pracownika, którzy na skutek wypadku przy pracy stracą bliską im osobę. Oni mogą z kolei liczyć na:

 • zadośćuczynienie,
 • stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,
 • zwrot poniesionych kosztów z tytułu przygotowania pogrzebu, wykonania nagrobka,
 • świadczenia rentowe.

Kryteria, jakie powinny być brane pod uwagę przy wyliczaniu wysokości należnego zadośćuczynienia i odszkodowania są takie same jak dla poszkodowanych, którzy
ucierpieli na skutek wypadku komunikacyjnego, dlatego też należne po wypadku przy pracy świadczenia mogą sięgać kilkunastu a czasami nawet kilkuset tysięcy złotych.

 

Przykładowe sprawy i uzyskane kwoty:

 • świadczenie dla pracownika, który w czasie pracy przy maszynie utracił rękę na wysokości ramienia – z ZUS świadczenie wyniosło 50 % x 704 zł = 35 200 zł, natomiast z polisy OC pracodawcy 350 000 zł plus zwrot kosztów leczenia oraz kosztów oprotezowania w wysokości 100 000 zł;
 • świadczenie dla wdowy oraz trójki dzieci po śmierci męża na skutek przepięcia wyniosło 1 000 000 zł. W dniu 25.06.2012 r. w czasie pracy w hucie aluminium doszło do wypadku w wyniku którego śmierć na skutek przepięcia doznał pracownik pracujący przy naprawie instalacji elektrycznej. Świadczenia z ZUS dla członka rodziny to obecnie 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z  dzieci;
 • świadczenie dla poszkodowanego pracownika PKP przygniecionego przez wagon, który doznał zmiażdżenia ramienia. Poszkodowany otrzymał 450 000 zł zadośćuczynienia oraz 145 000 zł tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby;
 • świadczenie dla poszkodowanego górnika, który podczas wykonywania czynności pracowniczych pośliznął się i upadł, uderzając prawą dłonią o metalowe elementy tam zalegające, co skutkowało wieloodłamowym złamaniem prawego kciuka – z ZUS świadczenie wyniosło 7% x 704 zł – 4928 zł, natomiast z polisy OC pracodawcy 18 000 zł.

 

Jak uzyskać odszkodowanie z OC pracodawcy?

Ubiegając się o świadczenia od pracodawcy lub z jego polisy OC, należy wykazać jego winę za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Wykazanie winy pracodawcy nie jest czasami łatwe i poza wiedzą z zakresu prawa wymaga jeszcze specjalistycznej wiedzy z innej branży. W tym celu można posiłkować się opiniami biegłych/rzeczoznawców z danej dziedziny.

O winie pracodawcy może świadczyć, m.in. złamanie zasad BHP. Przykładowo:

 • stanowisko pracy, wbrew obowiązkowi, wyposażone zostało przez pracodawcę w maszyny nie do końca sprawne, które nie spełniają niezbędnych wymogów technicznych,
 • pomieszczenia lub budynki, w których świadczona jest praca nie zapewniają bezpiecznych warunków użytkowania,
 • dopuszczając pracownika do pracy przy maszynie, pracodawca nie przeszkolił go lub nie przeszkolił w wystarczającym stopniu w bezpiecznej obsłudze maszyny.

 

Podsumowanie

Obok dochodzenia świadczeń z ZUS, poszkodowany pracownik na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego, może równolegle ubiegać się o rekompensatę bezpośrednio od swojego pracodawcy lub z jego polisy OC. Poszkodowany pracownik musi jednak wykazać przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, a więc:

 • winę,
 • poniesioną szkodę i
 • związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zachowaniem pracodawcy/jego zaniedbaniami a powstałą szkodą.

Co istotne, jeśli pracodawca posiada polisę OC, to właśnie z niej, a nie z majątku pracodawcy zostanie wypłacone odszkodowanie.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

Od 2007 roku skutecznie i sprawnie udziela pomocy prawnej m.in. przy dochodzeniu odszkodowań za wypadki przy pracy, błędy medyczne, wypadki komunikacyjne. Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna. Dzięki temu nie ma ryzyka, że poniesiecie Państwo koszty, a nie uzyskacie odszkodowania.
Adwokat rozumie, że dochodzenie odszkodowania to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: