prawa oskarżonego prawo podejrznago podejrzany oskarżony pomoc prawna adwokat Opole kancelaria prawna Kluczbork
Prawa oskarżonego lub podejrzanego o popełnienie przestępstwa
2017, kwiecień
świadek w sprawie rozwodowej dobry adwokat kluczbrok adwokat Wrocław adwokat Opole pozew o rozwód alimenty opieka nad dziećmi
Świadek w sprawie rozwodowej – 5 praktycznych rad kogo powołać, aby wygrać sprawę
2017, kwiecień

Jazda po alkoholu – stan nietrzeźwości a stan wskazujący na spożycie alkoholu

jazda po alkoholu kary pomoc prawna dobry prawnik dobry adwokat Agnieszka Cisowska Chruścicka

jazda po alkoholu kary pomoc prawna dobry prawnik dobry adwokat Agnieszka Cisowska Chruścicka

Jeśli zatrzymano nas podczas jazdy samochodem, rowerem lub innym pojazdem pod wpływem alkoholu, lub też nasz klient ma ten problem to zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem.

Jazda po alkoholu? Poniżej opisuję pojęcie stanu nietrzeźwości oraz ile promili we krwi może mieć kierujący samochodem. Co grozi kierowcy prowadzącemu pojazd w stanie nietrzeźwości, a co w stanie po spożyciu alkoholu.

 

Prowadzenie pojazdu:
 • w stanie nietrzeźwości – Przestępstwo
 • po użyciu alkoholu – Wykroczenie

 

Jazda po alkoholu – Stan nietrzeźwości

Definicje stanu nietrzeźwości zawiera art. 115 § 16 kodeksu karnego oraz art. 46 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tymi przepisami ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia, gdy:

 1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość,
 2. zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wprowadzenie do definicji stanu nietrzeźwości zwrotu „prowadzi do”, odnosi się do kierujących, którzy bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdu spożywali alkohol, który nie zdążył jeszcze w całości przeniknąć do krwiobiegu. Zwrot „prowadzi do” pozwala na przyjęcie, że sprawca był w stanie nietrzeźwości, jeśli spożył taką ilość alkoholu, który po pełnej absorpcji spowoduje przekroczenie progu nietrzeźwości.

Podstawę odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi art. 178a kk zgodnie, z którym:
 • Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Jeżeli sprawca ww. czynu określonego był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo sprowadzenia katastrofy (art. 173 k.k.), bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.) lub spowodowania wypadku (art. 177 k.k., art. 355 k.k.) popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Wymiar kary:
 • Grzywna, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (Przestępstwo z art. 178a § 1 kk )

Powyższa sankcja umożliwia odstąpienie od wymierzenia kary na podstawie art. 59 kk oraz zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego z art. 66 kk.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat (art. 67 § 3 kk).

 • Na podstawie art. 42 § 2 kk sąd obligatoryjnie na okres nie krótszy niż 3 lata orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, albo pojazdów określonego rodzaju.
 • Skazując sprawcę za przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 zł (art. 43a § 2 kk).

 

 • Sąd może orzec karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. (Przestępstwo z art. 178a § 4 kk)

Powyższa sankcja umożliwia orzeczenie zamiast kary pozbawienia wolności grzywny albo kary ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1 lub 4 (art. 37a kk).

Na podstawie art. 66 kk sąd może zastosować wobec sprawcy warunkowe umorzenie postępowania karnego. Ponadto, zgodnie z art. 69 § 4 kk możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary w stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 kk została przewidziana jedynie do szczególnie uzasadnionych wypadków.

 • W stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 kk sąd obligatoryjnie orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów (art. 42 § 3 kk).
 • Na podstawie art. 43a § 2 kk sąd orzeka również świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 000 zł (art. 43a § 2 kk).
 • Na podstawie art. 43b kk Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości.

 

Stan po spożyciu alkoholu

W prawie karnym poza stanem nietrzeźwości wyróżnia się stan „wskazujący na spożycie alkoholu”. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to stan, w którym:

 1. zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila
 2. obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

Prowadzenie pojazdu, jazda po alkoholu w tym stanie stanowi wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń.

 

Wymiar kary

Kto kieruje pojazdem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywną.

Orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów

1) zawsze (art. 87 § 3) – w razie popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 – orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów;

2) w zależności od orzeczenia sądu (art. 87 § 4) – w razie popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1a lub 2 – można orzec zakaz prowadzenia pojazdów jedynie innych niż mechaniczne.

Jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 

Jazda po alkoholu to bardzo duży problem na polskich drogach. Należy pamiętać, że kto wsiada do samochodu z przekroczoną normą alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi stanowi zagrożenie na drodze.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

Od 2007 roku skutecznie udziela pomocy m.in. w zakresie prawa karnego i wykroczeń. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych. ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: