Jakie koszty sądowe ponoszą strony postępowania przed sądem pracy
Jakie koszty sądowe ponoszą strony postępowania przed sądem pracy
2017, kwiecień
umowa z programistą developerem dobry prawnik dobry adwokat Wrocław Opole Kluczbork
Umowa z programistą, developerem IT – 5 istotnych uwag
2017, kwiecień

Windykacja – 3 kroki formalne odzyskiwania należności

windykacja należności kancelaria prawna dobry adwokat Kluczbork prawnik Wrocław pomoc prawna Opole obsługa prawna firm

windykacja należności kancelaria prawna dobry adwokat Kluczbork prawnik Wrocław pomoc prawna Opole obsługa prawna firm

Windykacja należności – osoby prowadzące własną działalność gospodarczą coraz częściej spotykają się z problemem, jakim są nieuczciwi kontrahenci. Duzi przedsiębiorcy wykorzystując małe i średnie firmy opóźniają się w zapłacie należności lub nie wypłacają jej wcale. Dochodzi również do sytuacji, gdy nie chcą współpracować i nie szukają drogi porozumienia. Jak zatem o swe interesy ma zadbać mały i średni przedsiębiorca? I jakie kroki podjąć by odzyskać wynagrodzenie za wykonaną usługę?

W niniejszym artykule postaram się podpowiedzieć, jak wygląda windykacja należności i jakie są jej kolejne etapy.

 

 1. Windykacja należności – wezwanie do zapłaty

W przypadku, kiedy dłużnik nie odbiera telefonów, nie chce rozmawiać i staje się dla nas niedostępny windykacja należności musi przybrać drogę formalną. Pierwszym krokiem będzie wystosowanie pisemnego wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty wierzytelności jako dokument, który może służyć w późniejszym dochodzeniu roszczenia na drodze postępowania sądowego powinno zostać odpowiednio skonstruowane i doręczone dłużnikowi. Przede wszystkim w wezwaniu opisać należy wierzytelność główną, odsetki, jeśli są naliczane oraz koszty poniesione w związku z podjętymi krokami w celu odzyskania długu.

Elementy w wezwaniu do zapłaty:
 • podstawa żądania (dane z faktury lub rachunku, nazwa usługi),
 • kwota do zapłaty,
 • numer konta, na który ma nastąpić wpłata oraz termin zapłaty (najczęściej 7 – 14 dni).

Wezwanie do zapłaty należy nadać listem poleconym na adres zamieszkania lub siedziby dłużnika z potwierdzeniem odbioru, tak aby posiadać dowód, że kontrahent dokument otrzymał oraz wiedzieć od jakiej daty płynie wskazany do zapłaty termin (7 lub 14 dniowy).

W przypadku, kiedy dłużnik pomimo prawidłowego odbioru wezwania do zapłaty pozostaje nadal bierny, przygotować należy kolejne wezwanie. Dokument ten powinien zostać zatytułowany: „ostateczne wezwanie do zapłaty” lub „przedsądowe wezwanie do zapłaty”. W razie upływu terminu wyznaczonego do zapłaty w drugim wezwaniu trzeba przygotować się na skierowanie sprawy do sądu. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu do zapłaty dłużnik nie podjął żadnych kroków, by polubownie załatwić sprawę długu, rozłożyć go na raty lub odroczyć jego płatność, należy liczyć się z faktem, że nie zamierza on spłacić swych zobowiązań i chce nas oszukać.

 

 1. Windykacja należności a sądowe wezwanie do zapłaty

Jeżeli dłużnik nie odpowiedział na żadne z dwóch wezwań do zapłaty i pozostaje nadal niedostępny i milczący sprawę należy niezwłocznie skierować do sądu. Czas jest tutaj niezwykle istotny, bowiem roszczenie może się przedawnić i stać się niewymagalne. Ponad to dłużnik może posiadać inne długi i jego wierzyciele chcąc odzyskać swoje pieniądze mogą również kierować przeciwko niemu sprawy do sądu i dochodzić zwrotu przez komornika.

W zależności od podstaw roszczenia postępowanie sądowe w sprawie o zapłatę może być:

 • nakazowe,
 • upominawcze lub
 • przeprowadzone w trybie zwyczajnym.

Co do zasady sprawy, których przedmiotem jest żądanie zapłaty długu rozpatrywane są w trybie upominawczym albo nakazowym. Wówczas rozprawa odbywa się na posiedzeniu niejawnym, a dłużnik w konsekwencji otrzymuje nakaz zapłaty.

Jeśli kwota zadłużenia nie przekracza 10 000 złotych, pozew wnosi się w postępowaniu uproszczonym. Opłata za złożenie pozwu w takim przypadku jest sztywno określona, w zależności od wartości roszczenia:

 • do 2 000 zł – 30 zł
 • 2 000 do 5 000 zł – 100 zł
 • 5 000 do 7 500 zł – 250 zł
 • 7 500 zł – 300 zł

Jeżeli kwota dochodzonego roszczenia jest wyższa niż 7 500 zł wówczas opłata od pozwu wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu. Jeśli sąd uwzględni roszczenie powoda, wówczas wyda nakaz zapłaty, który wraz z klauzulą wykonalności (nadawaną na wniosek strony) stanowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego możliwa jest windykacja należności.

 

 1. Windykacja należności a wyrok i wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty pozwala na wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wówczas należy zwrócić się do komornika sądowego, który na wniosek przeprowadzi postępowanie zmierzające do odzyskania długi. Min. komornik wezwie dłużnika do zapłaty, zajmie mu rachunki bankowe, wynagrodzenie za pracę, zwroty z podatku, ruchomości (samochód, i inne wartościowe przedmioty), a na wniosek wierzyciela przeprowadzi egzekucję z nieruchomości i przeszuka jego majątek.

 

Windykacja należności – podsumowanie

Windykacja należności to dość długi i skomplikowany proces. W obrocie gospodarczym coraz częściej dochodzi do oszust, wyłudzeń, kradzieży. Nie da się skutecznie zabezpieczyć przed nieuczciwym kontrahentem, jednak warto jeszcze przed podjęciem się zlecenia spróbować poznać historię działalności jego firmy. Wiele informacji można znaleźć w internecie – otworzyć wpis w CEIDG i zobaczyć, czy firma faktycznie istnieje. Zawsze należy dążyć do zawarcia umowy, a w przypadku dużej inwestycji żądać zaliczki.

Jeżeli jednak dojdzie już do wykonania umowy, a druga strona zerwie nagle współpracę nie wypłacając należnego wynagrodzenie, sprawy nie należy bagatelizować, lecz niezwłocznie udać się do adwokata, który posiadając doświadczenie w tego typu przypadkach, doradzi i podpowie jakie kroki należy podjąć, by jak najszybciej odzyskać pieniądze.

Ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż windykacja należności prowadzona od początku przez profesjonalnego prawnika jest bardziej skuteczna. Wezwania do zapłaty przygotowane i opieczętowane przez kancelarię prawną szybciej „wpływają” na dłużnika. Masz problem z odzyskaniem długu – nie czekaj, aż sprawa się przedawni, już teraz zasięgnij rady doświadczonego w tego rodzaju sprawach adwokata.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

Od 2007 roku udziela pomocy prawnej firmom m.in. w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy. Skuteczna windykacja należności. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych. Wrocław, Opole, Kluczbork ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: